Bild ur Garnisonsmuseet i Skövdes samling

Bilder från Petter Åhlander

Publicerad tisdagen den 17 oktober 2017

Vi har fått hjälp med bilder från Petter Åhlander. Petter är ordförande i Norrsunda hembygdsförening.

Läs mer

Bilder från Rolf Ohlson

Publicerad måndagen den 28 augusti 2017

Vi har fått hjälp med bilder av Rolf Ohlson i Göteborg. Vid sin mönstring ville Rolf vara kvar hemma i Göteborg och sökte därför till flygvapnet i Säve, något som inte mönstringsförrättaren tyckte. Rolf skulle inte sopa hangarer utan Rolf skulle till infanteriskjutskolan i Rosersberg.

Läs mer

Skjutskolans övningskompani 1922-47

Publicerad onsdagen den 11 januari 2017

Förläggningen av ett övningskompani till skjutskolan var en mycket viktig händelse eftersom man nu kunde övergå från den tidigare stridsutbildningen under oftast muntliga stridsövningar till att i större utsträckning ha truppföringsövningar och samverkansövningar.

Läs mer

Senast i Bildarkivet

Senaste på bloggen

9 cm pvpjäs 1110

Publicerad den 22 oktober 2017

Under överste Bengt Ullers tid som chef för InfSS (1/10 1954-30/9 1959) bedrevs en intensiv försöksverksamhet i nära samverkan med armétygförvaltningen, Bofors och Karl Gustaf stads gevärsfaktori i Eskilstuna. Detta samarbete medförde bl a, att de tidigare försöken med en 9 cm pansarvärnspjäs avsatte resultat två a tre år tidigare än som annars varit möjligt.

Läs hela inlägget på bloggen

Kontaktuppgifter

Sven Svensson - Innehåll
0709 66 54 16
sven@infss.se

Mattias Svensson - Hemsidans teknik
0762 46 08 87
mattias@infss.se