Klockhuset

Publicerad Thursday, 22 February 2018

Granne med kasern 1, värdshuset och köket till manskapsmatsalen fanns ett litet ”klockhus”. Det var ett enplanshus som mätte 5x5 meter och inrymde en liten verkstad för maskinisten.

Det lilla klockhuset. Beskuret vykort.

Klockhuset blev så illa åtgånget vid den stora branden att det revs. Klockan flyttades då till taket på manskapsmatsalen.

Klockan på manskapsmatsalens tak. Beskuret fotografi ur Sture Heimans samling.

Författare

Källor

  • Uppsala Nya Tidning