Tygförrådet

Publicerad Friday, 9 March 2018

Tygmateriel är en militär benämning på bl.a. vapen, ammunition, fordon och signalmateriel. Tygmateriel förvarades i tygförråd.

1944 väckte skjutskolan ett förslag att bygga om ladugården, som då var ett förråd för intendenturmateriel, till en samlingslokal och gymnastikhall. Från kasernbyrån påtalade man att det skulle blir dyrare att bygga om än att bygga nytt. Men i avvaktan på Kungl. Maj:ts beslut om fortsatt verksamhet för skolan vid Rosersberg avrådde kasernbyrån en ombyggnation.

Slottsstallet fungerade som tygförråd fram till 1947 då det flyttades upp till ladugårdsbyggnaden efter slottsvägen. Foto: Mattias Svensson 2008

1947 flyttades tygförråd från slottsstallet upp till den gamla ladugården invid korsvägen öster om slottet. Ladugården var uppförd 1892.

Förman vid tygförrådet var från 1944 Sven Lindberg.

Värnpliktiga framför tygförrådet, någon gång under sista halvan av 1950-talet. Foto: Mary Berglund

Framför tygförrådets västra gavel, mot Holmbodavägen, fanns två baracker som benämndes Gimo och Österskär. En av barackerna byggdes om till intendenturförråd efter branden i kasern 2.

Byggnaden där tygförrådet låg. Foto Sven Svensson, 2017

Författare

Källor

  • Stig-Ola Sandlund
  • Sven Lindberg
  • INFANTERISKJUTSKOLAN 1855-1961 GÖSTA LINDSKOG, 1961
  • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet