Övningshallen

Publicerad Monday, 26 March 2018

Granne med ladugården byggdes en lada 1892. Först 1952 byggdes den om till en övningshall. Där förvarade skolan övningsmateriel till övningarna.

Övningshallen 2009. Foto: Sven Svensson.

Efter branden 1954 flyttades marketenteriet från kasern 2 till den södra delen av övningshallen. Även en biograf inrättades i övningshallen.

Marketenteriet 1959-60. Foto: Rolf Ohlson.

Vid den södra gaveln fanns två fristående byggnader där en innehöll underbefälsmäss och en byggnad användes till en expedition.

Marketenteriet med underbefälsmässen till vänster och expeditionsbyggnaden till höger. Foto: Sture Heiman.

Författare

Källor

  • Lars Wedberg
  • INFANTERISKJUTSKOLAN 1855-1961 GÖSTA LINDSKOG, 1961