Vakt- och arrestlokal

Publicerad Friday, 13 April 2018

På vägen upp mot oxstallet hade skolan sin vaktlokal. Storleken på lokalen var ca 39 kvadratmeter och var målad i en grön färg. I lokalen fanns också en arrest som användes vid akuta tillfällen annars fick personerna som skulle avtjäna sina straff åka till Svea livgarde i Sörentorp.

Situationsplan över kasernområdet med vaktlokalen, dansbanan och övningsmaterielförrådet. Källa: Krigsarkivet.
Platsen där vaktlokalen låg. Foto: Sven Svensson
Byggnaden sedd från söder. Fasadritning från Riksarkivet
Planritning från Riksarkivet

Vaktstyrkan bestod av åtta man och en vaktchef.

För att komma in på området behövde man inte passera vakten som det var vid regementena. InfSS område var heller inte inhägnat med staket vilket gjorde att de värnpliktiga kunde röra sig fritt på sin lediga tid utan att passera vakten.

Vakttjänstgöring

Sitt vaktbyte hade man klockan 18:00 på kvällen och man hade 24 timmars kasernvakt. I vakttjänstgöringen ingick bl.a. att cykla några rundor i området. Med kronans cykel med ballongdäck började rundan med en jobbig uppförsbacke till skolans sjukhus. Sedan vidare till skjutbanorna i södra delen av området, kaserngården och vidare till slottet och skjutbanorna. Där skulle det stämpla för att visa att man varit där. I rundan ingick också att låsa dörren till officersmässen vid 24.00 på natten. Någon brandberedskap ingick inte i vakttjänstgörningen.

Patrullväg med utgångspunkt vid vaktlokal. Därifrån gick cykelvägen via punkt 1 till punkt 5 och tillbaka till vaktlokalen. Bild från Goolge Earth.

Övningsmaterielförråd och dansbana

Tillsammans med vaktlokalen fanns också mellan Oxstallet och slottsvägen ett övningsmaterielförråd och den gamla dansbanan som uppfördes 1921.

I bakgrunden synes dansbanan och materielförrådet. Fotografi från Bertil Nyh.

Författare

Källor

  • Allan Samuelsson