Skjutskolan grundas

Publicerad lördag, 18 augusti 2007

Vapenteknikens utveckling under 1800-talet medförde förändringar för infanteriet. Slaglåsgevär med räfflade pipor och spetskulor kom vilket förde med att skottvidden fördubblades.

Förändring medför behov

Vapenteknikens utveckling under 1800-talet medförde förändringar för infanteriet. Slaglåsgevär med räfflade pipor och spetskulor kom vilket förde med att skottvidden fördubblades. 1854 års uppräfflade modell ställde krav på bättre skjututbildning.

Infanteriskjutskolan bildas

Den 2 januari 1855 begärde den dåvarande generalfälttygmästaren kronprins Carl – senare Carl den XV Gustaf, hos kungliga Maj: t att en skjutskola skulle inrättas för att utbilda instruktörer. Instruktörernas uppgift blev sedan att organisera skjutskolor på respektive förband.

Den 17 januari 1855, dvs. efter bara drygt två veckor beslutade kungliga Maj: t att en skjutskola för infanteriet skulle inrättas och den första kursen startade så tidigt som den 5 mars samma år.

Platsen blev Marieberg på Kungsholmen i Stockholm.

Utbildningen

Utbildningen, som av ekonomiska skäl var tänkt att genomföras vart annat år, skulle innehålla en praktisk och en teoretisk del som även omfattade teknik.

Undervisningen skulle gälla de viktigaste kraven på ett handgevär med hänsyn till dess användning som både skjut- och stötvapen.

Vidare skulle utbildningen innehålla de viktigaste låsinrättningarna, sammansättning och vård av handgevär, gevärsbesiktning och reparationstjänst.

Första flytten

Skolan med sin försöksskolekaraktär blev kvar på Kungsholmen fram till 1859 då den flyttades till Drottningholms slott där fri inkvartering kunde ordnas genom riksmarskalkens försorg.

Mot Rosersberg

När 1867 års Remingtongevär kom räckte skjutbanorna på Drottningholm inte längre till. Behovet av längre skottfält och större kulfång blev mer akut och en generalfälttygmästare fick i uppdrag att hitta en ny plats. Hans förslag blev Rosersbergs slott som hade stått tomt sedan drottning Desiderias död 1860. Där kunde ett flertal skjutbanor anläggas och fri inkvartering ordnas för personalen.

År 1874 startade så verksamheten på Rosersberg.

Författare

Källor

  • INFANTERISKJUTSKOLAN 1855-1961 GÖSTA LINDSKOG, 1961

Bilder