Ksp modell 42 - lätta lavetter, rapport

Publicerad den 13 februari 2011

Försök ha utförts med ksp m/42

  • dels med lavett m/Agnell,
  • dels med lavett m/SS

Viktuppgifter(Vikt i Kg)

Vapendelmodell 42med lavett Agellmed lavett SS
Ksp151515
Lavett (kälke)155,85-
Benstöd--omkring 2
Axelstöd-2,25-
Summa3023,10Omkring 17

Ksp med lavett m/Agell är sålunda omkr 7 kg lättare än ksp m/42. Den medgav ett smidigare ingående i och utgående ur eldställning än m/42. I skjutteknisk avseende visade sig dock ksp med lavett m/Agell underlägsen m/42. Viktminskningen var icke heller tillräcklig för att medge ksp medförande som ”tung” kg (kulsprutegevär). Skäl synas därför icke föreligga att införa lavett m/Agell.

Lavett (m/SS) består endast av benstöd (till kg m/39) och axelstöd – se bild nedan. På korta skjutavstånd (under 100m) och vid stora täta mål kan t o m axelstödet avvaras. Visserligen nedgår precisionen men den avsevärt minskade vikten gör, att ksp vid behov kan medföras buren av en man och användas som ett ”tungt” kg. Tack vare bandmatningen är ju elduthålligheten ojämförligt mycket större än vid vårt nuvarande kg.

Tekniska synpunkter på lavett m/SS

AnmärkningFörslag till åtgärd
Pjäsens längd ökas
Obekväm för skytten att verkställa laddning Axelstödet avkortas med 12 cm
Sulorna för små, broddar saknas.Tillverkas avsedda för denna pjäs
Benen något för korta.Göras längre, dock fortfarande höj och sänkbara.

Sammanfattning

Någon idealiskt tung kg kommer ksp m/42 i lavett m/SS icke att bliva på grund av att ksp i sig själv är ganska tung (15 kg). Men intill dess en ny ksp hunnit införas, kommer dock lavett m/SS användas som komplement till nuvarande lavetten, att utgöra en värdigfull ”modernisering” av ksp m/42.

Källor

  • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet

Bilder