Tygförrådet

Tygmateriel är en militär benämning på bl.a. vapen, ammunition, fordon och signalmateriel. Tygmateriel förvarades i tygförråd.

Slottsstallet fungerade som tygförråd fram till 1947 då det flyttades upp till ladugårdsbyggnaden efter slottsvägen. Foto: Mattias Svensson 2008

1947 flyttades tygförråd från slottsstallet upp till den gamla ladugården invid korsvägen öster om slottet. Ladugården var uppförd 1892.

Förman vid tygförrådet var från 1944 Sven Lindberg.

Värnpliktiga framför tygförrådet, någon gång under sista halvan av 1950-talet. Foto: Mary Berglund

Framför tygförrådets västra gavel, mot Holmbodavägen, fanns två baracker som benämndes Gimo och Österskär. En av barackerna byggdes om till underbefälsmäss efter branden i kasern 2.

Byggnaden där tygförrådet låg. Foto Sven Svensson, 2017