Baracker inom kasernområdet

Under åren 1942 till 1956 uppfördes baracker inom kasernområdet. Från början var det för att de kompanier som kom till skolan för att delta i övningar, skulle ha möjlighet att övernatta. Även värnpliktiga som gjorde sin andra del av värnplikten vid InfSS bodde i barackerna.

Troligen en av de tidigare barackerna. Bild från Sven Johanssons samling.

1954 brann kasernerna och då flyttades kompanierna till AUS i Uppsala. I september 1956 flyttade man tillbaka till InfSS. Då hade ett antal baracker uppförts inom kasernområdet.

Barackerna på kasernområdet, uppbyggda efter branden 1954. Bild ur (Statens Räddningsverks) Sven Svenssons samling.
Barackerna på kasernområdet, uppbyggda efter branden 1954. Första byggnaden till höger är "Skyskrapan", dvs. grunden till Kasern 2 som brann ner. I källaren på den byggnaden fanns de i artikeln omnämnda toaletterna. Bild ur (Statens Räddningsverks) Sven Svenssons samling.
Barackerna på kasernområdet, uppbyggda efter branden 1954. Bild ur (Statens Räddningsverks) Sven Svenssons samling.

I varje barack fanns 3 logement med vardera 8 bäddar. Det fanns också ett dagrum med TV, men den var det sällan någon som tittade på eftersom det nästan inte fanns några program på den enda kanal vid den tiden. I anslutning till dagrummet fanns det ett tvättrum med en pissoar. Barackerna värmdes med fotogenkaminer som vid -20 grader ute hade ”ljungande” ljud. Övriga toaletter fanns i källaren i en annan byggnad i. Dessa toaletter saknade dörrar.

Ett av logementen inuti baracken. Bild ur Sture Heimans samling.
Nummerbrickan som varje man hade på sin på sänggavel fick tas med hem efter Muck. Brickan är synlig på bilden ovan. Här är 414 Holmqvists bricka.
Dagrummet i baracken. Bild ur Sture Heimans samling.

Hygienen sköttes genom duschning plutonsvis. Var 14:e dag var det klädbyte, då byttes underkläder. Det man fick var några undertröjor och shortsliknade kalsonger. Det hände också att man bytte lakan och sängöverkast. Madrasserna bytte man halm i varje kvartal.

Det fanns också andra baracker för 20 man. Där var det enkelsängar med dubbelskåp. Uppvärmningen sköttes med 2 stycken vedeldade kaminer. Någon eldpost fanns inte utan grabbarna eldade på så att kaminerna var röda före sänggång. Toaletterna fanns för dem i baracken ”Norge”.

Området med barackerna utmärkta som Förläggning A - D. Bild ur skolans papper på Krigsarkivet.