Försöksbataljonen: Inledning

Bland infanteriskjutskolans papper på Krigsarkivet har vi hittat uppgifter om två Försöksbataljoner som är daterade 1945 och 1946. (Andra källor anger 1946 & 1947). De studier som gjorts under kriget hade visat att den dåvarande infanteriorganisationen hade stora brister. De teoretiska erfarenheterna som man fått under kriget skulle nu prövas.

Läs mer

Gevär Remington 1867

En Svensknorsk kommitté tillsattes den 25 oktober 1866. Länderna skulle gemensamt komma med förslag på bakladdningsgevär för bägge länderna. Mellan åren 1865-1867 gjordes i Sverige prov med ett flertal gevär med tändnål och magasin. Av dom mekanismer som kommittén prövade fann dom den förbättrade Remingtonmekanismen vara den bästa.

Läs mer

Infanterikanon 10,5 cm modell 43-44 - rapport

Skalmarnas släpskoningar böra förstärkas och förstoras, var igenom skalmarna med skalmram väl kunna användas som släpa för tillfälliga amtransporter, vilket i många lägen torde vara mycket värdefullt. Se vidare punkt 10.

Läs mer

Livsmedelförsörjningen

Den direkta anledningen till livsmedelsförsöken var försöksledningens förslag att under ledning av en plutch samla bats hela koktross, som genom motorisering kunde spara in på personal (4 kuskar bytes ut mot en bil eller traktorförare).

Läs mer

Övningsmateriel - rapport

Bottnen till öbåt m/43 skadades lätt vid släpning eller då båten ovarsamt sattes ned mot spetsiga föremål. Hållfastheten skulle ökas betydligt, om ytterligare två lister (medar) inlades mellan de tre, som nu finnas.

Läs mer

Övningspansarskott m/45 - rapport

Försök med övningspansarskott m/45 hava utförts dels såsom tekniska skjutförsök och dels i samband med tillämpningsövningar avseende pansarplutons uppträdande. Härvid hava följande iaktagelser gjorts:

Läs mer

Traktorer - teknisk rapport

Teknisk rapport rörande traktorer; Särskilda prov med traktorer har utförts dels i svår och medelsvår terräng, dels på en 1,5 km lång terrängbana. Prov har även utförts på väg. Terrängbanan var mycket uppkörd och genom regn uppblött, så dy och lervälling räckte 5 till 6 cm högt på traktorerna.

Läs mer

Traktorsläp - försök med

Den anordning för seriekoppling av 12 cm grk, vilken konstruerats vid början av försöken, visade sig icke lämplig. Tvärröret böjdes med följd att stödet i stödplattan förlorades.

Läs mer