Bilder från Ankarcrona

Vi har fått hjälp med bilder från Hubert Ankarcrona. Bilderna kommer från hans farfar, Sten Ankarcronas tid i det militära. Sten började sin militära bana 29 maj 1906 som volontär vid Upplands artilleriregemente i Uppsala (A5). Sten Ankarcrona

Sten Theodor Ankarcrona, major, Rosendal, Upplands Väsby, född 27 december 1886 i Stockholm. Föräldrar var brukspatron Sten Johan Theodor Ankarcrona och Ingrid Christina Stahre. Gift 1916 med Ellen Harriet Kjellberg. Barn: Charlotte född 1918, Stig född 1920 och Christer född 1932. Mogenhetsexamen i Stockholm 1906.

 • 1906 Volontär
 • 1908 Officersutbildning vid Karlberg
 • 1908 Underlöjtnant vid Upplands artilleriregemente
 • 1914 Löjtnant
 • 1923 Kapten i armén
 • 1928 Frivillig övergångsstat östra arméförband • 1918-21 Regementsadjutant
 • 1921-22 Signalofficer
 • 1921-24 Batterichef
 • 1924-26 Andre adjutant vid arméförbandsstaben
 • 1926-27 Förste adjutant vid samma stab
 • 1939-42 Sektionschef vid östra milostaben
 • 1942-46 Tygofficer vid Skjutskolan i Rosersberg
 • 1945 Major

Efter Upplands regementes nerläggande 1927 var han med och bildade en kamratförening för regementet. Direktörsassistent i Mälardalens Lantmannaförbund 1928-30. Sekreterare i svenska Kennelklubben 1931-40. Ledamot av kommunfullmäktige i Eds kommun 1932-34, ordförande i Ed-Stäkets Moderata Förening. Sedan 1936, ledamot av styrelsen F. A-B Kolthoffs Naturaliemagasin i Uppsala 1916-18, ledamot av styrelsen för Mikaelgårdens läkepedagog. Inst. Sedan 1945 ägare Rosendals gård i Stockholm 1. Hobbies: jakt, hundsport, RSO,(Riddare av Svärdsorden.) RVO, (Riddare av Vasaorden) och Svenska Kennelklubben GM. Sitt boende hade Sten vid Rosendal rakt över Rosersbergsviken från Rosersbergs slott. Närheten till skjutskolan gjorde att familjen hade många officerare inneboende under åren.

Se bilder från Hubert Ankarcrona

Blandat

 • Bildkälla: BERTIL NYH. <h3>205 Fager, 505 Nyh</h3>
 • Bildkälla: KRIGSARKIVET. <h3>Lektionssalen</h3>Belägen i kyrkflygeln
 • Bildkälla: ARMÉMUSEUM. <h3>Infanteriskjutskolan, Rosersberg</h3><p>Ur Greve Reinhold v Rosens samling.</p><p>1906-1910</p>
 • Bildkälla: KRIGSARKIVET. <h3>Kursfotografi</h3>Kursfotografi <a href='../BildFiler/bildarkiv/krigsarkivet/562_h.jpg' target='_blank' title='Se en större version av bilden'>Se större version av bilden!</a>
 • Bildkälla: KRIGSARKIVET. <h3>Stridskåpa</h3>
 • Bildkälla: KRIGSARKIVET. <h3>Ljuddämpare</h3>
 • Bildkälla: KRIGSARKIVET. <h3>Kursfotografi</h3>Kursfotografi <a href='../BildFiler/bildarkiv/krigsarkivet/548_h.jpg' target='_blank' title='Se en större version av bilden'>Se större version av bilden!</a>
 • Bildkälla: KRIGSARKIVET. <h3>Kursfotografi</h3>Kursfotografi <a href='../BildFiler/bildarkiv/krigsarkivet/529_h.jpg' target='_blank' title='Se en större version av bilden'>Se större version av bilden!</a>
 • Bildkälla: FÖRENINGEN ARMÉ-, MARIN- OCH FLYGFILM. UR ARKIVFILM NR 13271 RIKSHEMVÄRNSTÄVLINGEN 1957<h3>Moment</h3><p>Orientering med rapportföring.</p>
 • Bildkälla: Ingmar Mattsson. <h3>Första permis i Uppsala</h3>sign längst till höger
 • Bildkälla: Försvarsstabens Pressavdelning. <h3>Kyrkoflygeln</h3>Kyrkflygeln, slottet sett från öst. Inuti fanns lektionssalen.
 • Bildkälla: ERIC ÖSTERLÖF. Visas med tillstånd av familjen Österlöf<h3>Familjen Åkerblom</h3>Familjen Åkerblom, Kungsgårdens sista arrendator
 • Bildkälla: MARY BERGLUND. <h3>Vy från markan</h3>
 • Bildkälla: KRIGSARKIVET. <h3>Lys- & Signalpatroner</h3>
 • Bildkälla: ERIK VAN DE MEULEBROUK. <h3> </h3>Befäl och instruktörer från vänster kapten Ek Skånsk kavallerist, Jan Hellgren, Bertil Norrevik och Björn Stavö.