• Bildkälla: Uppsala Nya Tidning. <h3>Signalistmateriel</h3>Chefen för infanteriskjutskolan i Rosersberg, överste Bengt Uller, vid en samling övningsskjutningshjälpmedel till granatkastare. På den andra bilden ses befälseleverna Göran Hansson, Bollnäs, och Thorbjörn Borg, Stockholm, vid en UKV-station.