Bild ur Lasse Wedbergs samling.

Skjutskolans kaserner

Publicerad onsdagen den 17 januari 2018

1922 blir skjutskolan tilldelat ett övningskompani som de första somrarna hade sitt boende i tält, fram till 1924 när kasern 1 står färdigbyggd. Kasernen var uppförd i trä och målad i grön färg och placerad i öst/västlig riktning.

Läs mer

Försök med mönster och färgsättning av maskeringsdräkt

Publicerad fredagen den 24 november 2017

I februari 1952 uppdrogs åt FOA, Försvarets forskningsanstalt, att utföra försök med soldatmaskering. Riktlinjerna för dessa undersökningar som pågått ett par månader har varit att genom färgsättning och mönsterutformning söka minska synbarheten och härmed träffrisken samt att om möjligt ännu mera minska den senare genom lämplig fördelning av starka färgkontraster.

Läs mer

Bilder från Petter Åhlander

Publicerad tisdagen den 17 oktober 2017

Vi har fått hjälp med bilder från Petter Åhlander. Petter är ordförande i Norrsunda hembygdsförening.

Läs mer

Senast i Bildarkivet

Senaste på bloggen

9 cm pvpjäs 1110

Publicerad den 22 oktober 2017

Under överste Bengt Ullers tid som chef för InfSS (1/10 1954-30/9 1959) bedrevs en intensiv försöksverksamhet i nära samverkan med armétygförvaltningen, Bofors och Karl Gustaf stads gevärsfaktori i Eskilstuna. Detta samarbete medförde bl a, att de tidigare försöken med en 9 cm pansarvärnspjäs avsatte resultat två a tre år tidigare än som annars varit möjligt.

Läs hela inlägget på bloggen

Kontaktuppgifter

Sven Svensson - Innehåll
0709 66 54 16
sven@infss.se

Mattias Svensson - Hemsidans teknik
0762 46 08 87
mattias@infss.se