Fågelsången

Det mest kända terrängavsnitt på InfSS övningsområde var Fågelsången. Det var här som flyget fällde sina bomber och avfyrade sina raketer mot mål i november 1954 när kejsaren av Etiopien besökte InfSS.

Även under uppvisningar och chefens skjutning var Fågelsången det aktuella området. På 1950- talet började skjutningen ofta med att en atombomb detonerade därefter började marktrupp och stridsvagnar sin framryckning från ladan vid Norrboda 2. Vid chefens skjutning 1959 deltog även arméns helikopterskola i uppvisningen.

Mitt första besök vid Fågelsågen var 1962. Den syn som jag då mötte var ett område som varit nedslagsplats vid skjutningar med granatkastare, artilleri, kulsprutor och handeldvapen under många år. Några döda tallar stod kvar annars var det renskjutet, till och med bergen var rena från mossa. På marken fanns otroligt mycket skrot.

Även bunkrar och ett observationsvärn fanns i området.

När avvecklingen påbörjats vid InfSS fick de krav från den dåvarande Märsta kommuns byggnadsnämnd att alla områden där det fanns odetonerad ammunition skulle inhägnas. Ett krav som man inte tog någon notis om.

Den första gången som ”Fågelsången” omnämns är 1898 när skolchefen, Lemchen ville ha tillgång till mera terräng för fältskjutskjutningar. I sin skrivelse skriver han följade:

”I närheten av skjutfältet ligger ett skogsvaktartorp, ”Fågelsången”, så beläget att det vid varje fältskjutning föranleder extra bevakningsanstalter och omsorger om folk och boskap. Det vore synnerligen förmånligt, om detta torp kunde få flyttas till en annan plats, så att hela trakten i riktning mot Fågelsången kunde avlysas”. I början av 1900-talet blev hans önskan uppfylld och torpet blev flyttat till slottsområdet.

Filmklippet nedan visar skjutning med Pansarvärnsrobot SS-11 mot pansarmål vid Fågelsången i Rosersberg 1959. Notera skillnaden i miljön mot fotografierna längst ner.

I Fågelsången finns ett observationsvärn med plats för 50 personer. Den 1 juni 1959 sitter Leif Hedbom i värnet tillsammans med en annan värnpliktig och räknar granatnerslag.

Bunkrar

I området finns ett antal bunkrar som skulle vara skyddande mot 12 cm grkproj. Vissa av bunkrarna som förr stod i öppen terräng har idag hamnat i uppvuxen skog. Här finns också minnen från en svunnen tid.

Flaggstång

Den gamla flaggstången finns fortfarande kvar. Vid skjutningar under dagtid hissades en grön eller röd vimpel och vid skjutningar i mörker en grön eller röd lyckta.

Åskådarplats

Efter den smala grusvägen som går mot Norrboda 2 i höjd med Norrboda vedbacke låg den åskådarplats där höga svenska militärer, utländska militärer och utländska militärattachéer bevittnade uppvisningsskjutningarna. Bland åskådarna kunde också finnas lediga skolungdomar. Vid uppvisningarna kunde åskådarantalet uppgå till 2000 personer.

I november 1954 när kejsaren av Etiopien besökte InfSS byggdes en uppvärmd ”Lejonbur” på platsen.

Området idag

Marken som torpare en gång i tiden odlade och levde av och som sedan militären övade på tas nu tillbaka av naturen.