Höstkurs på Rosersberg

Kronprins Gustaf Adolf vid Rosersbergs slott. Provskjutning av Kulsprutegevär, KG, modell 21.

Innehåller bland annat:

  • Bilder av slottsmiljö och kasernområde
  • Skjutning med KG 21 vid taktiska knölen
Skjutning med Kulsprutegevär modell 21, KG21. Bild ur AMF-filmen Höstkurs på Rosersberg.

Se filmklippet i Armé-, Marin- och Flygfilms Arkiv:
Aktuell film: https://amfarkiv.se/post/402880485f2e659f015f2f6f45220e1c/hostkurs-pa-rosersberg
(länken öppnas i nytt fönster).