Infanteriskjutskolan

Om du undrar något kring infanteriskjutskolan är det Sven du ska vända dig till. Du når honom på:

Tel: 0709 66 54 16
E-post: sven@infss.se
 

Bloggens/hemsidans funktioner

Om du undrar något kring hur hemsidan fungerar (eller inte fungerar) vänder du dig till Mattias. Du når honom på:

Tel: 0762 46 08 87
E-post: mattias@infss.se