Värnpliktig dödsskadad av läskstång

Publicerad den 10 oktober 1958

Vid fjärde militärområdets slutövningar i Sörmland blev natten till lördagen lantbrukare Gunnar Hjelte, Gånsta, Enköping, vådaskjuten och så svårt skadad att han avled efter framkomsten till bataljonssjukkvarteret.

Enligt utredningen inträffade olyckan medan den kulsprutegrupp som Hjelte tillhörde under natten var i strid. Vid avhjälpandet av ett eldavbrott lossnade handtaget till kulsprutans läskstång.

Efter tillbakaryckning ingick kulsprutegruppen i ny eldställning. Under förnyad eldgivning uppstod på nytt eldavbrott, sannolikt beroende på att ett löst skott fastnat i pipan. Servismanskapet försökte då avhjälpa detta eldavbrott genom att skruva bort lösskjutningsproppen och med läskstång stöta ut kulan, men då fastnade läskstången. Skytten försökte nu hjälpa till att lossa läskstången genom att föra slutstycket framåt. Då avlossades ett skott, vilket kan ha berott på isbildning i avfyringsinrättningen genom den starka kylan. Vid skottet kastades läskstången framåt och träffade Hjelte, som passerade framför kulsprutan på ett avstånd av sju meter.

Gunnar Hjelte var vid sin död 40 år gammal. Han var född i Nynäs och började förvärvslivet som lantarbetare. I början av 40-talet arrenderade Hjelte hemmanet i Ytter-Gånsta och sedan fem år tillbaka ägde han egendomen. Han var en duktig jordbrukare och han ville även genom moderniseringar och andra åtgärder på hemmanet skapa det trivsamt för sig och sin familj. Jaktskytte var den bortgångnes främsta fritidsintresse. Han var en skicklig skytt som så sent som i höstas blev kretsmästare i lerduveskytte. Gunnar Hjelte sörjes närmast av hustru, två söner och en dotter samt mor och far och fyra syskon.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Platser

Ämnen