2.000 sakkunniga bevittnade stora smällen vid Rosersberg

Publicerad fredag, 13 november 1959

Den troligen sista stora stridsövningen med skarp ammunition vid infanteriskjutskolan i Rosersberg ägde rum på torsdagen. Skolan har i drygt 80 år varit förlagd till det kungliga slottet men blir snart hemlös. Av hänsyn till flygsäkerheten från trafiken på Arlanda måste verksamheten på platsen inställas. Vart skolan skall flytta är ännu inte klart.

I övningen deltog förband från infanteriskjutskolan, Svea livgarde, Sörmlands regemente, Göta pansarlivgarde, Svea flygflottilj och arméns helikopterskola, sammanlagt 920 man, och den hade med anledning av vad som ovan sagts rönt mycket stort intresse.

Bland åskådarna märktes arméchefen generallöjtnant Thord Bonde och infanteriinspektören överste Per Lindencrona, vidare ett tiotal regementschefer och 15 främmande länders militärattachéer med bl. a. överste Schmidt, USA, major Jenks, Storbritannien, överstelöjtnant Neboratchko, Sovjet, överstelöjtnant Lin Fang, Kina och major El Sakka från Förenade arabrepubliken i spetsen. I övrigt åsågs övningen av representanter för centrala militära staber och förvaltningar, många försvarsorganisationer och industrier samt elever från ett flertal militära skolor, totalt c:a 2.000 personer.

Det fingerade läget för övningen var att fienden anföll norrifrån över rosersbergsterrängen mellan Skarven och Fysingen. En fientlig inbrytning i den egna ställningen hade ägt rum efter atomeld, och det gällde för försvararnas infanteri att återta den förlorade terrängen med tillgängligt stöd från tunga förband: artilleri, tunga granatkastare, stridsvagnar och stormkanoner. Granatgevär och pansarvärnsrobotar är exempel på andra moderna stridsmedel som insattes. Ett intressant anslag var de båda helikoptrarnas uppträdande på slagfältet. Det hela gav en synnerligen realistisk bild av stridsförloppet och ett gott bevis för de moderna vapnens slagkraft.

Stridsövningen var delad i två skeden, först ett ”demonstrationsvarv”, då grupperingen och förberedelser skolmässigt förevisades, och därefter den egentliga striden. Dessförinnan hade för åskådarna med undantag för de främmande attachéerna demonstrerats de stridsmedel som kom till användning i förevisningsstriden. Demonstrationen ägde rum på ”kanonvallen” framför Rosersbergs slott, och bland de vapen som visades kan särskilt nämnas den nya 9 cm pansarvärnskanonen, pansarvärnsroboten, minröjningsormen, Centurionstridsvagnen och en 15.5 cm haubits av franskt ursprung.

Efter övningen tog arméchefen till orda och tackade chefer och förband vid infanteriskjutskolan för den välregisserade uppvisningen. En 80-årig tradition bryts när skolan nu flyttar härifrån, sade han. Han hoppades att skolan även på den nya platsen skall få möjlighet att föra traditionerna från Rosersberg vidare för att tillse att infanteriets vapenutrustning står på toppen av utvecklingen.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning