Flere sprungna mausergevär

Publicerad den 21 juli 1900

Vid öfningarna å Södertelge skyttegilles skjutbana sistlidne söndag söndersplittrades delvis ett mausergevär af tysk tillverkning. Den skjutande, ingeniör Bolli, erhöll visserligen ett par mindre rispor i ansiktet, men kom för öfrigt lyckligt undan det ganska farliga olyckstillbudet.

Anledningen till olyckan har ej med bestämdhet kunnat utrönas, men det antages, att krutladdningen i patronen varit för stark, säger ”Gripen”.

Vid öfningsskjutning i söndags å Göteborgs skytteklubbs bana exploderade tvänne mausergevär. Skotten splittrade så väl stocken som patronläget, men skadade dock lyckligtvis ej vidare nämnvärdt skyttarne.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning