Mausergeväret

Publicerad den 18 juli 1900

I dagarne ha som nämnts ett par olyckshändelser inträffat genom att vid skjutöfningar Mausergeväret sprängts.

En fackman har lämnat följande förklaring öfver denna fråga. I skyttetidning hade skyttarne tillrådts att talja projektilerna för att spara krutloppet. Mauserprojektilen har osmord en mycket stor initialhastighet och denna stregras i mycket hög grad hos en smord projektil. Resultatet häraf blir efter några skott en så stark spänning, att geväret måste sprängas.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning