Frivilliga försvaret

Publicerad fredag, 30 oktober 1959

Reservofficerssällskapets medlemmar äro inbjudna, att såsom åskådare följa ”Chefens skjutning” vid InfSS i Rosersberg torsdagen 12/11 kl. 11,15 – 14. Uniform obligatorisk. Anmälan om deltagande till Kn Holmberg, tel. 39940 eller 45668 senast 3/11.

 

Källor

  • Uppsala Nya Tidning