IV.milo fälttjänstövning 14/3 – 16/3 1959

Publicerad onsdag, 4 mars 1959

Övningarna berör ett område som begränsas av linjen Grillby – Ekolsund – Ekolsundsviken – Brofjärden – Görväln – Ryssgraven – länsgränsen till 1,5 km. öster Häggeby – Örsundsbro.

Inom den del av övningsområdet som ligger öster (norr) linje 1 km. öster (norr) riksväg 12 på sträckan Övergran – Kungsängen framföras militära fordon med avskärmad belysning.

Markägare uppmanas att meddela stridsdomare, som bär blågula armbindlar eller befäl vid trupp, som måste passera ägorna, var skogsplanteringar och besådda fält är belägna.

Vid särskilt ömtåliga områden bör om möjligt vita skyltar med svart diagonalkryss sättas upp på väl synliga platser.

Skriftlig anmälan om markskada bör göras snarast och senast 23/3 1959 till ”Avdelning II c, IV. Militärbefälsstaben, Stockholm 28”. Blanketter finns att avhämta hos Hushållningssällskapets ombud i berörda kommuner.

För truppen behövs ved, halm, potatis, mjölk m.m. Det är önskvärt att dessa artiklar kan försäljas av producenter i närheten av förläggningsplatserna.

Militärbefälhavaren.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Platser

Ämnen