Militärt praktskådespel

Publicerad fredag, 20 augusti 1937

Skjutskolskolan på Rosersberg hade på onsdagskvällen en nattskjutning, och ett mera effektfullt skådespel får man sällan skåda ens i en krigsfilm. Lysgranater kreverade och dränkte hela terrängen i ljus. Fientliga figurer döko upp i fantastisk belysning och eldormar sköto genom mörkret, ackompanjerade av kulsprutornas knattrande.

Nattskjutning i Rosersberg.

Tysk expert studerar våra granatkastare.

Skjutskolskolan på Rosersberg hade på onsdagskvällen en nattskjutning, och ett mera effektfullt skådespel får man sällan skåda ens i en krigsfilm. Lysgranater kreverade och dränkte hela terrängen i ljus. Fientliga figurer döko upp i fantastisk belysning och eldormar sköto genom mörkret, ackompanjerade av kulsprutornas knattrande.

Just nu ligger kaptens- och majorskursen inne på Rosersberg, och det var för deras utbildning som skjutningen anordnats. Bland de inbjudna märktes överstarna Jung och Petri, som följde skjutningarna med skolchefen överste Stenbeck på en rond över övningsområdet. Militärtekniska föreningens medlemmar voro också inbjudna, varför det vimlar av officerare, dessutom skymtade man i kvällsmörkret en hel del utländska uniformer. Det var tyska, polska och norska officerare, som kommit för att följa utbildningen vid infanteriskjutskolan.

Förvånansvärt vad ni hinna prestera på så kort utbildningstid, sade överstelöjtnant Magnus, som är stabschef vid tyska infanteriinspektionen. Annars är organisationen och övningsprogrammet likt vårt.

Den tyske experten säger sig ha kommit hit för att studera utbildningen mera allmänt, men det viskas om att han särkilt intresserat sig för granatkastningen som tyskarna hittills haft svårt att få någon större precision på.

Övningarnas sista moment blev klimax. En gevärspluton och en kulsprutepluton gav sig in i elden och sköto flankerade, d. v. s. sköt in mot den anryckande fienden. Man sköt med s.k. spårljus, d.v.s. var tionde patron hade en lyssats, och tack vare detta kunde man hela tiden följa kulbanorna i mörkret. Röda och vita eldstrålar skjötos på ett dussin olika håll och i alla möjliga riktningar. Sakkunskapen summerade fram ett resultat på ett annat sätt än i bilden. Den fastslog att 223 av inalles 274 har blivit träffade, varigenom fienden ansågs ha stoppats på det effektivast möjliga sätt. Träffprocenten i en övning som denna kan givetvis ej bli densamma som vid dagsljus men i ett av övningsmomenten ledde den upp till nästan samma siffra som anses normalt vid skjutning på dagen.

Källor

  • Stockholmstidningen