I 8-rekryter imponerade på etiopiske kejsaren

Publicerad torsdag, 18 november 1954

I 8:s rekrytbataljon utgjorde kärnan i den imponerande militära uppvisning som i går ägde rum på Rosersberg inför kungen och hans gäst kejsaren av Etiopien. Till uppvisningen – av militären döpt till kejsarövningen – hade även infunnit sig hertigen av Harrar, prins Bertil, överbefälhavaren, chefen för armén och flygvapnet samt ytterligare en rad höga officerare.

Stridsövningen som leddes av chefen för infanteriskjutskolan överstelöjtnant Bengt Uller inleddes av flygvapnet som med verklig precision mjukade upp fiendens motståndsvilja. Det var attackförband som med granater, raketer, spräng och napalmbomber inledde anfallet skyddade av ett stort paraply av jaktplan. Inte mindre än 143 plan var i luften, samliga svensktillverkade.

Därefter var det I 8-bataljonens tur att gå till anfall med understöd av en division A 1, stridsvagns och infanterikanonförband ur P 1 samt tunga granatkastare. Tack vare en minutiös samverkan mellan de olika förbanden var I 8-bataljonen snart i närstrid med fienden och kunde göra bruk av sina egna vapen, kulsprutor, eldsprutor, rökgranater och den ettriga k-pisten.

Vid ett tillfälligt uppehåll flög två flygande tunnor in framför infanteriet och fällde med kuslig precision från lägsta höjd napalmbomber mot de mål som hindrade I 8:s framryckning. Både kungen och Haile Selassie verkade mycket imponerade av uppvisningen som gav en god bild av försvarsmaktens hårdförhet och kraft. Efter stridsövningen gav kungen lunch för kejsaren på Rosersbergs slott.

Besök på Karolinska

Från Rosersberg fortsatte kejsaren till Karolinska sjukhuset. Han hade uttryckt en önskan om att få se kirurgiska avdelningen samt röntgenavdelningen. Professor John Hellström visade den första, och här genomgicks en poliklinikavdelning samt en vårdavdelning. En del apparatur studerades och en kvinnlig grekisk patient, som anlitade sjukhuset genom svenska vänners förmedling, fick hälsa på kejsaren. Hon hade haft samma favör vid Haile Selassies besök i Aten. Så gick färden vidare till rötgenavdelningen, där professor Knut Lindblom demonstrerade det senaste sjukhuset förfogar över av teknisk utrustning.

Kejsaren skakade senare på eftermiddagen hand med drygt 400 personer vid en mottagning, som etiopiske ministern i Stockholm och dennes maka ordnat i Grand hotels spegelsal. Hertigparet av Harrar var där och bland gästerna märktes jordbruksminister Norup, ecklesiastikminister Person, ett stort antal etiopien – svenskar, representanter för diplomatiska kåren och för Stockholms stad.

Från mottagningen på Grand for kejsaren till slottet, där kungaparet gav middag för honom, hertigparet av Harrar och den kungliga familjens medlemmar.

Hurrarop och blommor vid avresan

Kejsaren och hertigen av Harrar for på kvällen från Stockholm central med ordinarie nattsnälltåg till Oslo. Hertigen av Harrar reser senare. Trots den ganska bistra kylan och trots att avfärden var inofficell var trängseln av stockholmare på centralplan vilka hurra och vinka farväl mycket stor. När kejsaren tillsammans med kungaparet, hertigparet av Harrar och de andra medlemmarna av kungliga familjen beträdde den röda mattan fram mot kungens blå salongsvagn, som han for med, blev det nya hurrarop från alla dem som samlats på perrongerna. Flera personer sprang fram till honom med blomsterbuketter, och med blommorna i handen tog han farväl av den svenska huvudstaden. Kejsarens tredagars besök i Sverige var därmed tillända. Av alla tecken att döma ett av de populäraste besök ett stadsöverhuvud gjort i Sverige.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning