Flere sprungna mausergevär

Vid öfningarna å Södertelge skyttegilles skjutbana sistlidne söndag söndersplittrades delvis ett mausergevär af tysk tillverkning. Den skjutande, ingeniör Bolli, erhöll visserligen ett par mindre rispor i ansiktet, men kom för öfrigt lyckligt undan det ganska farliga olyckstillbudet.

Läs mer

Mausergeväret

I dagarne ha som nämnts ett par olyckshändelser inträffat genom att vid skjutöfningar Mausergeväret sprängts.

Läs mer