Infanteriskjutskolan

Arméchefen har till lärare vid sommarens bataljonschefskurs beordrat majorerna Annerstedt ptrp och Öhnfelt tr samt kaptenerna Spolander I 2, Sjögren I 6 och Wallstedt ingtr.

Läs mer

Vårt försvar får ytterligare stridsvagnar

MORA 25 okt. (TT) Som ett led i fullföljandet av 1958 års försvarsbeslut tillförs vårt försvar nästa år ett visst antal stridsvagnar av den engelska typen Centurion, meddelade statssekreterare Karl Frithiofson i ett tal i Mora på söndagen. Som bekant skall genom detta försvarets effekt och kvalité höjas på bekostnad av kvantitativ minskning.

Läs mer