"Olidligt för de civilanställda"

Ett 50-tal civilanställda vid Rosersberg är organiserade i en personalklubb inom ramen för Försvarets civila personals förbund. För deras del är situationen olidlig, säger klubbens ordförande Holger Almgren, tillika ordförande i Märsta kommunalfullmäktige.

Läs mer