2.000 sakkunniga bevittnade stora smällen vid Rosersberg

Den troligen sista stora stridsövningen med skarp ammunition vid infanteriskjutskolan i Rosersberg ägde rum på torsdagen. Skolan har i drygt 80 år varit förlagd till det kungliga slottet men blir snart hemlös. Av hänsyn till flygsäkerheten från trafiken på Arlanda måste verksamheten på platsen inställas. Vart skolan skall flytta är ännu inte klart.

Läs mer

ELD-DUSCH

I den fagra nejden mellan mälarviken Skarven och Oxundasjön i Rosersbergstrakten rasade kriget på torsdagen. I lövdungarna, som trots att det lider mot höst ännu äro iklädda sin friska sommargrönska, på backsluttningarna och åkrarna blandades ljudet från kulsprutor, granatkastare och vanliga mausergevär till en infernalisk musik.

Läs mer

Frivilliga försvaret

Reservofficerssällskapets medlemmar äro inbjudna, att såsom åskådare följa ”Chefens skjutning” vid InfSS i Rosersberg torsdagen 12/11 kl. 11,15 – 14. Uniform obligatorisk. Anmälan om deltagande till Kn Holmberg, tel. 39940 eller 45668 senast 3/11.

Läs mer

Chefens skjutning på Rosersberg militär uppvisning i toppklass

Rosersberg levererade på torsdagen den årliga återkommande ”Chefens skjutning” inför ett imponerande uppbåd av svenska officerare och utländska militärobservatörer samt dessutom chefen för armén, representanter för försvarsberedningen, försvarsdepartementet, krigsmaktens högre staber och elever i militära skolor.

Läs mer

I 8-rekryter imponerade på etiopiske kejsaren

I 8:s rekrytbataljon utgjorde kärnan i den imponerande militära uppvisning som i går ägde rum på Rosersberg inför kungen och hans gäst kejsaren av Etiopien. Till uppvisningen – av militären döpt till kejsarövningen – hade även infunnit sig hertigen av Harrar, prins Bertil, överbefälhavaren, chefen för armén och flygvapnet samt ytterligare en rad höga officerare.

Läs mer

Kulsmatter och rokokodans vid slottsfest i Rosersberg

Söndagens trädgårdsfest vid Rosersbergs slott till förmån för Skånela kyrka blev en strålande succé. Man räknar att drygt 1000-talet personer besökte slottsparken och tillställningen, som väl torde ha inbragt bortåt 5000 kr. får betecknas som ett både värdigt och tjusigt insamlingssätt.

Läs mer

Militärt praktskådespel

Skjutskolskolan på Rosersberg hade på onsdagskvällen en nattskjutning, och ett mera effektfullt skådespel får man sällan skåda ens i en krigsfilm. Lysgranater kreverade och dränkte hela terrängen i ljus. Fientliga figurer döko upp i fantastisk belysning och eldormar sköto genom mörkret, ackompanjerade av kulsprutornas knattrande.

Läs mer