Infanteriskjutskolan

Arméchefen har till lärare vid sommarens bataljonschefskurs beordrat majorerna Annerstedt ptrp och Öhnfelt tr samt kaptenerna Spolander I 2, Sjögren I 6 och Wallstedt ingtr.

Läs mer