300 i strejk för sur korv på Rosersberg

De värnpliktiga vid infanteriskjutskolan i Rosersberg, omkring 300 man, gick på tisdagen så gott som mangrant i matstrejk. Anledningen var att man ansåg att maten blivit allt sämre och sämre. Kulmen nåddes vid middagsmålet på måndagen då, enligt vad flera av manskapet uppger, oätbar soppa och sur fläskkorv serverades.

Läs mer

Det värfvade garnisonsmanskapet

(Ett interview för U. N. T.)

Då garnisonsregementenas kadrer rekryteras uteslutande från landsbygden och ingen ort finnes hvilken ej släpper till sin kontingent, torde det ha sitt inträsse att från säkert och opartiskt håll erfara något om förhållandena vid garnisonsregementena samt de unge männens framtidsutsikter och öden, sedan de tjänat ut.

Läs mer

Flygsoldat i hård test på tävling i Rosersberg

För tredje året i rad anordnar flygvapnet i går och i dag vid infanteriskjutskolan i Rosersberg en gruppfälttävlan för sina värnpliktiga. Tävlingen äger sitt speciella intresse därigenom att de lag som flygflottiljerna har skickat dit inte representerar någon elit utan tvärtom har uttagits genom lottning.

Läs mer

Maskinell uppgiftsmatning hindrar signalisten maska

I fyra lektionssalar kvittrade de morsesignaler fram i de värnpliktigas hörlurar, matade av sju transmittrar – körda med olika hastigheter allt efter mottagarnas utbildningsstadium – störningssändare kopplades in emellanåt med musik och högtalare i lektionssalen serverade ett bedövande frontmuller.

Läs mer

Rosersbergsmilitärer skadade av senapsgas

Två värnpliktiga vid arméns skyddsskola i Rosersberg fick skador av senapsgas när de flyttade över gasen som förvaras flytande i stålbehållare, vilka i sin tur ligger i trälådor, från ett äldre förråd till ett nybyggt.

Läs mer

Värnplikt & Rösträtt

I föreningen Studenter och arbetare i Göteborg diskuterades häromdagen frågan om den allmänna värnpliktens fullständiga införande äfven i vårt land.

Läs mer