Dödsolycka vid skjutskolan å Rosersberg.

På torsdagens förmiddag vid 11-tiden inträffade vid infanteriskjutskolan å Rosersberg en beklaglig olyckshändelse, som kostade ett människoliv och bragte ett annat i fara. På ännu outrett sätt sprang en handgranat av våda, och vid explosionen träffades läraren vid skjutskolan löjtnanten Yngve Sundell, med den sorgliga påföljden att han omedelbart avled.

Läs mer