2.000 sakkunniga bevittnade stora smällen vid Rosersberg

Den troligen sista stora stridsövningen med skarp ammunition vid infanteriskjutskolan i Rosersberg ägde rum på torsdagen. Skolan har i drygt 80 år varit förlagd till det kungliga slottet men blir snart hemlös. Av hänsyn till flygsäkerheten från trafiken på Arlanda måste verksamheten på platsen inställas. Vart skolan skall flytta är ännu inte klart.

Läs mer

ELD-DUSCH

I den fagra nejden mellan mälarviken Skarven och Oxundasjön i Rosersbergstrakten rasade kriget på torsdagen. I lövdungarna, som trots att det lider mot höst ännu äro iklädda sin friska sommargrönska, på backsluttningarna och åkrarna blandades ljudet från kulsprutor, granatkastare och vanliga mausergevär till en infernalisk musik.

Läs mer

Frivilliga försvaret

Reservofficerssällskapets medlemmar äro inbjudna, att såsom åskådare följa ”Chefens skjutning” vid InfSS i Rosersberg torsdagen 12/11 kl. 11,15 – 14. Uniform obligatorisk. Anmälan om deltagande till Kn Holmberg, tel. 39940 eller 45668 senast 3/11.

Läs mer

I 8-rekryter imponerade på etiopiske kejsaren

I 8:s rekrytbataljon utgjorde kärnan i den imponerande militära uppvisning som i går ägde rum på Rosersberg inför kungen och hans gäst kejsaren av Etiopien. Till uppvisningen – av militären döpt till kejsarövningen – hade även infunnit sig hertigen av Harrar, prins Bertil, överbefälhavaren, chefen för armén och flygvapnet samt ytterligare en rad höga officerare.

Läs mer

Märsta frivilliga försvar samövade

På söndagen hade Odensla-Märsta hemvärnsområde arrangerat en samövning med hemvärn, lottor, röda korsets samariter och skytteföreningen. Övningen utfördes i terrängen kring Sundheda skjutbana.

Läs mer

Militärt praktskådespel

Skjutskolskolan på Rosersberg hade på onsdagskvällen en nattskjutning, och ett mera effektfullt skådespel får man sällan skåda ens i en krigsfilm. Lysgranater kreverade och dränkte hela terrängen i ljus. Fientliga figurer döko upp i fantastisk belysning och eldormar sköto genom mörkret, ackompanjerade av kulsprutornas knattrande.

Läs mer

Rosersbergstrupp sköt fint vid nattövning

Stockholm 30 mars. (TT) Hur svensk trupp av årgång 1940 skjuter kan kanske framför allt infanteriskjutskolan vid Rosersberg ge belägg för. Visserligen får skolans s.k. övningskompani skjuta mer än kamraterna på andra håll i landet men skillnaden är dock ej alltför stor.

Läs mer

Till Marma skjutfält

Till Marma skjutfält komma i år ej några talrika truppsammandragningar att äga rum. De trupper som lära vara att förvänta, utgöra blott kontingenter ur Första och Andra Svea artilleriregementen, hvardera omkr. 8 dagar i sept. månad under regementenas exercistid. De sedvanliga fältskjutningarna med skarp ammunition skola då försiggå.

Läs mer

Vissa värnpliktiga slipper repövning för skördearbete

STOCKHOLM 18 aug. (TT.) Cheferna för armén och marinen har med regeringens bemyndigande och i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen på grund av det försenade skördeläget medgivit förbandscheferna inom Götaland och Svealand att bevilja anstånd för vissa inom jordbruket sysselsatta värnpliktiga, som inkallats till höstens befäls- och repetitionsövningar. Dessa anstånd beviljas utöver vad som kan ske i vanlig ordning.

Läs mer