Den militära uniformen

Den militära uniformen behöfver reformeras. I Ö. D. framhåller en militär att med en ny härordnings antagande kommer å grund af den förlängda tjänstgöringstiden arméns uniformsfråga att erhålla ökad vikt. Sunda förnuftet och alla militära öfningar säga oss i korus, att de glitterplapg, vi nu bära, ej äro fullt ändamålsenliga.

Läs mer

Film för repgubbar visar många nyheter

”Armén och repetitionsövningarna. Arméledningen informerar”, heter en ny film som samtlig personal som kallats in till höstens krigsförbandsövningar och motsvarande övningar vintern och våren 1960 skall få se. Filmen har spelats in av arméns filmdetalj.

Läs mer

Flere sprungna mausergevär

Vid öfningarna å Södertelge skyttegilles skjutbana sistlidne söndag söndersplittrades delvis ett mausergevär af tysk tillverkning. Den skjutande, ingeniör Bolli, erhöll visserligen ett par mindre rispor i ansiktet, men kom för öfrigt lyckligt undan det ganska farliga olyckstillbudet.

Läs mer

Mausergeväret

I dagarne ha som nämnts ett par olyckshändelser inträffat genom att vid skjutöfningar Mausergeväret sprängts.

Läs mer

Ny uniform

Motorcykelordonnanserna i svenska armén kommer inom kort att utrustas med nya uniformer bestående av motorjacka och byxor m/54.

Läs mer

Om fem år

Fyra till fem år in på 1960-talet anses amerikanerna vara färdiga med ett robotvapen, som skall kunna försvara Amerika – från den amerikanska kontinenten. Därmed skulle baseringen i Europa bli obehövlig – för USA:s eget vidkommande.

Läs mer

Uniformerna i framtidens krig

Då frågan om reformering af arméns beklädnad för närvarande står på dagordningen äfven i vårt land, torde det vara af stort inträsse, att känna de erfarenheter man enligt hvad ”Times” krigskorrespondent skrifver under det pågående kriget har gjort angående uniformer och beväpning.

Läs mer

Vårt försvar får ytterligare stridsvagnar

MORA 25 okt. (TT) Som ett led i fullföljandet av 1958 års försvarsbeslut tillförs vårt försvar nästa år ett visst antal stridsvagnar av den engelska typen Centurion, meddelade statssekreterare Karl Frithiofson i ett tal i Mora på söndagen. Som bekant skall genom detta försvarets effekt och kvalité höjas på bekostnad av kvantitativ minskning.

Läs mer

Överbefälhavaren: Forskningsarbetet på svenskt a-vapen bör snabbt utvidgas

STOCKHOLM 3 okt. (TT.) Det är nödvändigt att undvika ytterligare tidsförlust med forskningsarbetet på ett svenskt atomvapen och tillstånd att utvidga forskningsprogrammet bör därför begäras av 1959 års riksdag, uttalar ÖB i sitt yttrande över försvarsmyndigheternas anslagsäskande för budgetåret 1959-1960 som överlämnades på fredagen.

Läs mer