Afståndsbedömning

Afståndsbedömning är något nytt, men på samma gång något verkligt nyttigt, som våra frivilliga skarpskyttar börjat öfva sig i. I Södertelge har man börjat dylik öfning på okänd terräng och kommit till häpnadsväckande resultat.

Läs mer

Flygsoldat i hård test på tävling i Rosersberg

För tredje året i rad anordnar flygvapnet i går och i dag vid infanteriskjutskolan i Rosersberg en gruppfälttävlan för sina värnpliktiga. Tävlingen äger sitt speciella intresse därigenom att de lag som flygflottiljerna har skickat dit inte representerar någon elit utan tvärtom har uttagits genom lottning.

Läs mer

Infanteriskjutskolan

Arméchefen har till lärare vid sommarens bataljonschefskurs beordrat majorerna Annerstedt ptrp och Öhnfelt tr samt kaptenerna Spolander I 2, Sjögren I 6 och Wallstedt ingtr.

Läs mer

Kavalleriskolan

Kavalleriskolan med prima Carl som befälhafvare företager nästa vecka en öfningsridt uppåt Upland.

Läs mer

Maskinell uppgiftsmatning hindrar signalisten maska

I fyra lektionssalar kvittrade de morsesignaler fram i de värnpliktigas hörlurar, matade av sju transmittrar – körda med olika hastigheter allt efter mottagarnas utbildningsstadium – störningssändare kopplades in emellanåt med musik och högtalare i lektionssalen serverade ett bedövande frontmuller.

Läs mer

Skjutskolan vid Rosersberg

Inryckning blir i år den 12 juni och utryckningsdag den 20 aug. Någon kurs för regementsofficerare anordnas icke under innevarande års skola.

Läs mer

Vissa värnpliktiga slipper repövning för skördearbete

STOCKHOLM 18 aug. (TT.) Cheferna för armén och marinen har med regeringens bemyndigande och i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen på grund av det försenade skördeläget medgivit förbandscheferna inom Götaland och Svealand att bevilja anstånd för vissa inom jordbruket sysselsatta värnpliktiga, som inkallats till höstens befäls- och repetitionsövningar. Dessa anstånd beviljas utöver vad som kan ske i vanlig ordning.

Läs mer