Fienden spökar i beväringshjärnorna

Från Fristads hed skrifves till Boråsposten bland annat: Några stackare af beväringen hafva genom åsynen af sablar och gevär nära nog förlorat jämvikten. Så t. ex. väcktes härom natten manskapet i baracken n:r 2 af ett ljudeligt: -Kôrpral, kôrpral, opp, opp! Nu ä skarprättar´n här!

Läs mer

Militärgudstjänst

En militärgudstjänst i anslående former var nyligen ordnad i Mariakyrkan. Det var skjutskolan från Rosersberg med skolchefen och militärpastorn i spetsen, som hade arrangerat det hela.

Läs mer

Två återfunna runstenar

Ett intressant fynd av runstenar har gjorts vid infanteriskjutskolan, Rosersberg. Redan för några år sedan hade överfurir K. E. Andersson tyckt sig kunna se runor och runslingor på en jordfast sten som befann sig nedanför en höjd alldeles intill den väg som leder till manskapets badplats vid Rosersbergsviken. Detta kom han att meddela kapten Kurt Skoog, vilken i sin tur förde supponerade upptäckten vidare till skoladjutanten kapten C. G. Malmgren, som fick sitt intresse väckt för saken och som definitivt ville lösa gåtan.

Läs mer

Uplands regemente

Uplands Regementes hela styrka afmarscherade i torsdags e. m. till Rosersberg, där regementet bivackerade öfver natten. I går företogs fältskjutning och därpå marscherade regementet till Sigtuna, där det skulle bivackera i natt. Hemkomsten sker i e. m.

Läs mer

Uplands regemente

Utryckningen från första klassens beväringsmöte å Polacksbacken den 24 d:s sker på följande sätt:

Läs mer