Skjutskolan vid Rosersberg

Inryckning blir i år den 12 juni och utryckningsdag den 20 aug. Någon kurs för regementsofficerare anordnas icke under innevarande års skola.

Läs mer