Chefsskifte på Rosersberg

Till chef för infanteriskjutskolan i Rosersberg samt till överste i Dalregementet från 1 oktober utnämndes i fredagens konselj överstelöjtnant Sven Albert Widegren, infanteriinspektionen.

Läs mer