Två återfunna runstenar

Ett intressant fynd av runstenar har gjorts vid infanteriskjutskolan, Rosersberg. Redan för några år sedan hade överfurir K. E. Andersson tyckt sig kunna se runor och runslingor på en jordfast sten som befann sig nedanför en höjd alldeles intill den väg som leder till manskapets badplats vid Rosersbergsviken. Detta kom han att meddela kapten Kurt Skoog, vilken i sin tur förde supponerade upptäckten vidare till skoladjutanten kapten C. G. Malmgren, som fick sitt intresse väckt för saken och som definitivt ville lösa gåtan.

Läs mer