Blindgångarröjning i Rosersberg

Inom Rosersbergs skjutfält skall blindgångsröjning ske inom områden som kommer att beröras av byggnadsarbeten för civilförsvarsstyrelsens och fortifikationsförvaltningens räkning. Blindgångsletare får särskilt riskersättningsarvode och staten ikläder sig riskgarantier för olycksfall vid arbetet.

Läs mer