Kulsmatter och rokokodans vid slottsfest i Rosersberg

Söndagens trädgårdsfest vid Rosersbergs slott till förmån för Skånela kyrka blev en strålande succé. Man räknar att drygt 1000-talet personer besökte slottsparken och tillställningen, som väl torde ha inbragt bortåt 5000 kr. får betecknas som ett både värdigt och tjusigt insamlingssätt.

Läs mer

Rosersbergs slotts öde ännu ingalunda avgjort

Arméchefen har i skrivelse till k. m:t framhållit att infanteriskjutskolan vid Rosersberg under alla omständigheter måste flytta 1960 eller senast 1961. När flygfältet vid Halmsjön blir klart kommer nämligen rosersbergsområdet och skjutskolans område att överflygas av planen på så låg höjd att skjututbildning med få undantag inte kan bedrivas där, omtalar vid samtal med UNT kapten Ragnar Boll i arméstaben.

Läs mer