Flere sprungna mausergevär

Vid öfningarna å Södertelge skyttegilles skjutbana sistlidne söndag söndersplittrades delvis ett mausergevär af tysk tillverkning. Den skjutande, ingeniör Bolli, erhöll visserligen ett par mindre rispor i ansiktet, men kom för öfrigt lyckligt undan det ganska farliga olyckstillbudet.

Läs mer

Värnplikt & Rösträtt

I föreningen Studenter och arbetare i Göteborg diskuterades häromdagen frågan om den allmänna värnpliktens fullständiga införande äfven i vårt land.

Läs mer