Prisskjutning

Prisskjutning med gevär å 300 meters bana hölls i lördags å Marma skjutfält af volontärskolan från Rosersberg, hvarvid följande resultat uppnåddes.

Läs mer

Till Marma skjutfält

Till Marma skjutfält komma i år ej några talrika truppsammandragningar att äga rum. De trupper som lära vara att förvänta, utgöra blott kontingenter ur Första och Andra Svea artilleriregementen, hvardera omkr. 8 dagar i sept. månad under regementenas exercistid. De sedvanliga fältskjutningarna med skarp ammunition skola då försiggå.

Läs mer