Militärgudstjänst

En militärgudstjänst i anslående former var nyligen ordnad i Mariakyrkan. Det var skjutskolan från Rosersberg med skolchefen och militärpastorn i spetsen, som hade arrangerat det hela.

Läs mer

Uplands regemente

Uplands Regementes hela styrka afmarscherade i torsdags e. m. till Rosersberg, där regementet bivackerade öfver natten. I går företogs fältskjutning och därpå marscherade regementet till Sigtuna, där det skulle bivackera i natt. Hemkomsten sker i e. m.

Läs mer