Uplands regemente

Utryckningen från första klassens beväringsmöte å Polacksbacken den 24 d:s sker på följande sätt:

Läs mer