Bild ur Sven Svenssons samling

Kompanikort

Publicerad torsdagen den 4 oktober 2018

Vi har fått hjälp av Robert Hultman med ett kompanikort. Kortet kommer från hans far, Jan Hultmans tid vid InfSS. Jan ryckte in vid AUS (Arméns Underofficersskola), Uppsala i september 1954. Med nummer 428 placerades han i specialkompaniets Kulsprutepluton, 2:a kompaniet och Jans kompanichef blev kapten Thimon.

Läs mer

Baracker inom kasernområdet

Publicerad fredagen den 21 september 2018

Under åren 1942 till 1956 uppfördes baracker inom kasernområdet. Från början var det för att de kompanier som kom till skolan för att delta i övningar, skulle ha möjlighet att övernatta. Även värnpliktiga som gjorde sin andra del av värnplikten vid InfSS bodde i barackerna.

Läs mer

Dålig vattenförsörjning

Publicerad måndagen den 9 juli 2018

Ett stort problem som skjutskolan hade under de första 61 åren var dålig vattenförsörjning. Öppnade kökspersonalen två vattenkranar i manskapsköket fick manskapet inte en droppe vatten i sina förläggningar och tvärt om.

Läs mer

Senast i Bildarkivet

Senaste på bloggen

Det gamla värdshuset

Publicerad den 6 september 2018

Jag försöker återskapa byggnaden digitalt och är i behov av fotografier som visar byggnadens insida. Sitter du på bilder eller vet du någon som kanske gör det? Hör gärna av dig!

Läs hela inlägget på bloggen

Kontaktuppgifter

Sven Svensson - Innehåll
0709 66 54 16
sven@infss.se

Mattias Svensson - Hemsidans teknik
0762 46 08 87
mattias@infss.se