Flytten från Rosersberg

Publicerad onsdagen den 5 januari 2022

När skjutskolan tog över Kungsgården 1933 skrevs det också ett arrende om vad som skulle ingå och vilka kostnader det skulle vara för skjutskolan. Avtalet skulle gälla fram till Sveriges konung Gustav den V:s död. Vid hans bortgång 1950 ingicks ett nytt avtal som skulle sträcka sig fram till 1960. Anledningen till att det inte skrevs längre var att Sveriges Riksdag 1946 hade fattat beslut om att ”flygbasen Halmsjön” skulle bli den nya flygplatsen för passagerarflyget, Arlanda.

Läs mer

Blindgångarröjning i Rosersberg

Publicerad lördagen den 20 maj 1961

Inom Rosersbergs skjutfält skall blindgångsröjning ske inom områden som kommer att beröras av byggnadsarbeten för civilförsvarsstyrelsens och fortifikationsförvaltningens räkning. Blindgångsletare får särskilt riskersättningsarvode och staten ikläder sig riskgarantier för olycksfall vid arbetet.

Läs mer

Maskinell uppgiftsmatning hindrar signalisten maska

Publicerad torsdagen den 29 maj 1958

I fyra lektionssalar kvittrade de morsesignaler fram i de värnpliktigas hörlurar, matade av sju transmittrar – körda med olika hastigheter allt efter mottagarnas utbildningsstadium – störningssändare kopplades in emellanåt med musik och högtalare i lektionssalen serverade ett bedövande frontmuller.

Läs mer

Senast i Bildarkivet

Ett stort tack!

För all hjälp med hemsidans innehåll - muntligt, skriftligt, bilder och tillstånd att publicera vill vi tacka följande:

Organisationer

Privatpersoner