HALT!!

Där stötte du på patrull!

Du kan förslagsvis återgå till återsamlingsplats alternativt framrycka till infanteriskjutskolan.se's startsida.

Återsamlingsplats = sidan du kom ifrån.

Befälhavaren informerar!

Sidan du söker har troligtvis bytt adress.