Vi söker... Personalen från 1961

Publicerad Friday, 20 February 2009

Bland Krigsarkivets arkiverade skolorders har vi funnit namn på personer som arbetat på skolan. Med hjälp av detta personalfotografi hoppas vi nu kunna ge namnen ett ansikte.

Känner du igen någon på korten?

Har du uppgifter om personer på korten nedan är vi tacksamma om du delade med dig av dem! Kontakta Sven


 • 1: Karl Sune Edesäter
  Fanjunkare

 • 2: Namn
  Tjänst

 • 3: Namn
  Tjänst

 • 4: Namn
  Tjänst

 • 5: Namn
  Tjänst

 • 6: Namn
  Tjänst

 • 7: Namn
  Tjänst

 • 8: Namn
  Tjänst

 • 9: Namn
  Tjänst

 • 10: Engström
  Sergeant

 • 11: Namn
  Tjänst

 • 12: H. B. Lagerkvist
  Förrådsförman

 • 13: Åkerfelt
  Rustmästare

 • 14: Danielsson
  Fanjunkare

 • 15: Gösta Adolf Jägstad
  Överfurir

 • 16: Namn
  Tjänst

 • 17: Erland Asplind
  Överfurir

 • 18: Kapten Å. G. H. Bucht
  Kompanichef

 • 19: Helge Karlsson
  Värmeskötare

 • 20: Löfstedt
  Rustmästare

 • 21: Karl Åström
  Överfurir

 • 22: Holger Almgren
  Snickare

 • 23: Namn
  Tjänst

 • 24: Lt Ingemar Grahn
  Plutonchef Specialkompaniet

 • 25: Knut Jansson
  Värmeskötare

 • 26: Helge Nilsson
  Cykelreparatör

 • 27: Georg Södergren
  Reparatör

 • 28: Gösta Karnehed
  Förvaltare

 • 29: Kapten Hyltén- Cavallius
  Kasernofficer

 • 30: Gösta Swedén
  Chaufför

 • 31: Namn
  Tjänst

 • 32: E. I. Thulin
  Förrådsförman

 • 33: Namn
  Tjänst

 • 34: Namn
  Tjänst

 • 35: Börje Erling Berterud, Tyghantverkare
  Chef Verkstad

 • 36: Tage Seipler, Förvaltare
  Tjänst

 • 37: Namn
  Tjänst

 • 38: Rolf Eriksson
  Smed

 • 39: Ejnar Elverum
  Förrådsarbetare

 • 40: Lars Wedberg
  Mekaniker

 • 41: Ragnar Lundberg
  Förrådsarbetare

 • 42: Sven Lindberg
  Förrådsförman

 • 43: Valther Englund
  Förrådsförman

 • 44: Namn
  Tjänst

 • 45: Ivar Carlsson
  Mekaniker

 • 46: Namn
  Tjänst

 • 47: Nils Lagerkvist
  Tjänst

 • 48: Gösta Rundin
  Fanjunkare

 • 49: Namn
  Tjänst

 • 50: Birgit Uden
  Tjänst

 • 51: M. L. Lagerkvist
  Kontorsbiträde

 • 52: Magda Lagerkvist (ev.)
  Tjänst

 • 53: Hildegard Lind
  Städare

 • 54: Kolar Jan Albert Jansson
  Eldare

 • 55: Dagny Dahlberg
  Ekonomibiträde

 • 56: Fingal Dahlberg
  Maskinist

 • 57: Namn
  Tjänst

 • 58: Elin Norling
  Städare

 • 59: Åke Eriksson
  Tjänst

 • 60: Namn
  Tjänst

 • 61: Annie Nilsson
  Tjänst

 • 62: Namn
  Tjänst

 • 63: Namn
  Tjänst

 • 64: Emmy Olsson
  Tjänst

 • 65: Namn
  Tjänst

 • 66: Namn
  Tjänst

 • 67: Inger Sturk
  Kontorsbiträde

 • 68: Namn
  Tjänst

 • 69: Gun Johansson
  Kassaavdelningen

 • 70: Siv Isacsson
  Kontorsbiträde

 • 71: Namn
  Tjänst

 • 72: Kerstin Storm
  Husmor

 • 73: Sven Widegren
  Skolchef

 • 74: Linea Lundberg
  Ekonomibiträde

 • 75: Namn
  Tjänst

 • 76: Elsa Olsson
  Ekonomibiträde

 • 77: Maj Swedén
  Ekonomibiträde

 • 78: Mary Samuelsson
  Ekonomibiträde

 • 79: ev. Birgit Holm
  Ekonomibiträde

 • 80: Sigrid Jansson
  Ekonomibiträde

Författare

Bilder