Skjutning med Remingtongevär

Publicerad Sunday, 23 August 2015

Den 11 augusti 2015 provsköt vi geväret som gjorde att skjutskolan flyttade till Rosersbergs slott. Geväret köptes på en av Widforss auktioner vid Armémuseum. Det tillhörde ett av de som inköptes från USA och var tillverkat någon gång mellan 1867 och 1874.

Geväret var gjort för att skjuta med patroner med kantantändning. Roberts vapenverkstad i Husqvarna hjälpte oss med att modifiera från kantantändning till centralantändning och provsköt också geväret för att se om geväret var lämpligt att skjuta med. Ammunitionen som är laddat med svartkrut köptes från Skytteservice i Ängelholm.

Ammunitionen

  • Ammunitionen, rollingblock 12,17 × 44R.
  • Kulans vikt 19,44 gram (300 grains) mjukbly
  • Beståndsdelarna i svartkrutblandningen var år 1895 en blandning av salpeter, träkol och svavel.

Skjuttavlan

Skjuttavlan som användes vid skjutningen var m/ä, modell äldre, som den dåvarande kaptenen Erik Österlöf vid Älvsborgs regemente stod modell för. Kapten Österlöf tjänstgjorde som lärare vid skjutskolan åren 1916-19.

Geväret som fick skjutskolan att flytta till Rosersberg

Svensk-Norskt samarbete

Den 25 oktober 1866 tillsattes en svensknorsk kommitté. Länderna skulle gemensamt komma med förslag på bakladdningsgevär för bägge länderna, kalibern skulle vara 12,17 mm. Mellan åren 1865-1867 gjordes i Sverige försök med ett flertal gevär med tändnål och magasin. Av de mekanismerna som kommittén prövade fann de Remingtonmekanismen vara den bästa.

En av anledningarna kan också ha varit att det fanns 30000 gevär i förråd i Sverige och 12000 gevär i Norska förråd som kunde modifieras med Remingtons system. Den 8 maj 1867 fastställdes beslutet att Remingtonmekanismen skulle inköpas till det Svenska och Norska infanteriet.

10000 gevär och 20000 lösa mekanismer inköptes från Remington 1867. Även maskiner för egen tillverkning inköptes från USA. Med inköp av Remingtongeväret infördes också gevär med patron för infanteriet.

Oro hos militären

En oro som fanns hos militären när Remingtongeväret infördes var att soldaten skulle göra av med för mycket ammunition när geväret gick snabbt att ladda.

För mer om Remingtongeväret, läs artikeln Gevär Remington 1867

Författare

Källor

  • Lärobok om eldhandvapen till begagnande vid infanteriskjutskolan Del 1 & 2. OTTO VON FEILITZEN, 1892