Militären och kyrkan

Publicerad Sunday, 24 January 2016

I militärens arbete ingick också kontakten med kyrkan. Kyrkor som man besökte var Mariakyrkan i Sigtuna, Norrsunda kyrka och Skånela kyrka.

Tillsammans med kyrkan hade militären traditioner genom tiderna. Under många år anordnades i Norrsunda kyrka adventsvespern tillsammans med allmänheten samt skolans egen personal. Under senare år flyttades adventsvespern till Sigtuna. En annan uppskattat tradition var också julottefärderna till de tre kyrkorna.

Skånela kyrka

När Skånela kyrka 1956 skulle restaureras saknade den lilla församlingen möjligheter att vare sig med lån eller på annat sätt finansiera arbetena. En programkommitté tillsattes för att jobba fram ett program för en trädgårdsfest i Rosersbergs slottspark.

Vi har fått hjälp med information av Torsten Englund som 1956 var kantor och skollärare i Skånela. Han ingick också i den programkommitté som bildades.

Den 26 maj 1957 var kyrkan färdigrestaurerad och en invigning kunde ske i närvaro av bland annat konung Gustav VI Adolf.

På grund av allmänhetens stora intresse räckte inte parkeringsplatserna till vilket gjorde att man parkerade längs med vägen till kyrkan. Något som resulterade i att Konungen blev försenad då hans bil hade svårt att ta sig fram.

Program för Trädgårdsfesten vid Rosersbergs slott

Söndagen den 9 september 1956
Till förmån för Skånela kyrkas restaurering
12.00-12.15Samling. Promenadkonsert.
12.15-12.45Korum. Militärpastor Olof Storm, Sigtuna.
12.45-12.55Föredrag om Skånela kyrka. Riksantikvarie Bengt Thordeman.
12.55-12.57Vädjan till kollekt.
13.00-13.20Musik av militär musikkår.
13.00Kyrkkaffe.
13.50-14.20Gymnastikuppvisning av Uppsalastudentskornas elittrupp.
14.20-14.40Föredrag av Krigsarkivarien Birger Steckzén: » Strövtåg genom tiderna».
14.40-15.00Stildanser från rokokons tidevarv. Koreografen Lia Schubert och operadansören John Burman.
15.15-15.45Riduppvisning.
16.00Fältmässig middag á 3:- per person hos Lottorna.
17.00-17.45
Demonstration och förevisningsskjutning med närpansarvärnvapen.
13.00-17.00Åktur för barn i ponnyekipage.
14.00-16.00

Lekar för barn å dansbanan.
Lekledare: Lennart Löthman.
Servering av kaffe och saft, varm korv m. m.
Lotterier.
Dragning av samtliga lotter kl. 16

Författare

Källor

  • INFANTERISKJUTSKOLAN 1855-1961 GÖSTA LINDSKOG, 1961
  • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet
  • Trädgårdsfesten vid Rosersbergs slott till förmån för Skånela kyrkas restaurering Torsten Englund