Skjutskolans kaserner

Publicerad onsdag, 17 januari 2018

1922 blir skjutskolan tilldelat ett övningskompani som de första somrarna hade sitt boende i tält, fram till 1924 när kasern 1 står färdigbyggd. Kasernen var uppförd i trä och målad i grön färg och placerad i öst/västlig riktning.

Kasern 1

1922 blir skjutskolan tilldelat ett övningskompani som de första somrarna hade sitt boende i tält, fram till 1924 när kasern 1 står färdigbyggd. Kasernen var uppförd i trä och målad i grön färg och placerad i öst/västlig riktning. Byggnaden bestod av två våningar, en vind och källare i den västra delen.

Kasern 1 till höger i bild. Vykort ur Sven Svenssons samling.

I logementen bodde 18 värnpliktiga. Där fanns också ett logement för tre underofficerare, ett logement för 12 furirer, ett dagrum och ett puts- och torkrum samt en kompaniexpedition. Det fanns endast tvättmöjligheter, ingen tillgång till duschar eller toaletter eller någon nattpissoar. De värnpliktiga var hänvisade till en intilliggande toalettbyggnad.

Bild från logementet, 1953-1954. Notera repet till höger i bilden. Vid eventuell brand skulle repet användas till att klättra ut genom fönstret och ned i säkerhet. Bild från Garnisonsmuseet i Skövde.

Kasernen användes endast under sommarperioden under många år och var inte vinterbonad. På vinden hade skolan sitt klädförråd med ingång från öster när det hade sina öppettider. I grunden i den västra gaveln fanns ett pannrum. Kasern 1 upprustades 1953- fram till byggnaden brann 1954.

Kasern 1, vindsvåning. Bild från Riksarkivet.
Kasern 1, övervåning. Bild från Riksarkivet.
Kasern 1, bottenvåningen. Bild från Riksarkivet.
Kasern 1, grund och källare. Bild från Riksarkivet.

Kasern 2

I december 1931 överlämnades kasern 2 till skjutskolan. Kasernen var uppförd i trä och målad i en grön färg med placering i nord/sydlig riktning. Kasernen bestod av en bottenvåning, en trappa upp och en vind. Även ett pannrum med förråd fanns i källaren. Till skillnad från kasern 1 så var kasern 2 vinterbonad.

Kasern 2, till höger i bild. Vykort ur Sven Svenssons samling.

I varje logement bodde 10 värnpliktiga som till en början bestod av handräckningspersonal. Kasern 2 hade inga duschar eller toaletter, däremot en nattpissoar. Ett marketenteri för de värnpliktiga och en mäss för underbefälen, undervisningssalar och ett kontor för kompanichefen fanns också.

Bild från marketenteriet, 1953-1954. Bild från Garnisonsmuseet i Skövde.

Vinden var uppdelad som förråd där skjutskolan hade halva och ”handräckningen” den andra delen som förråd. I den södra änden av grunden fanns ett pannrum med förråd. Kasernen 2 upprustades åren 1949-53.

Kasern 2, vinden. Bild från Riksarkivet.
Kasern 2, övervåning. Bild från Riksarkivet.
Kasern 2, bottenvåning. Bild från Riksarkivet.
Kasern 2, källare. Bild från Riksarkivet.

Författare

Källor

  • Sven Lindberg
  • INFANTERISKJUTSKOLAN 1855-1961 GÖSTA LINDSKOG, 1961
  • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet